Mühendislik ve Mimari Danışmanlık

Mühendislik ve Mimari Danışmanlık

Mühendislik hizmetleri, şirketinize masrafları azaltmada, verimliliği en üst düzeye çıkarmada ve hızlı, yüksek performanslı teslimatlar konusunda bir başlangıç sağlayabilir. Tüm proje iletişiminin farklı disiplinler ve ekipler arasında etkin bir şekilde gerçekleşmesini sağlar. Bu sayede mühendislik hizmetleri etkin ve sorunsuz bir şekilde yürütülerek projeden en iyi sonuçların alınması sağlanmaktadır.

Mühendislik hizmetleri, her bir projenin taslak aşamasından başlayarak yürütülmesi ve tamamlanması gibi tüm proje döngüsü boyunca etkin bir şekilde faaliyet gösterir. Şirkete uzmanlık sağlayarak hızlı, etkin ve operasyonel olarak verimli olma avantajı sağlar.

Mimari danışmanlık; statik uygulama, mekanik uygulama ve elektrik uygulama projeleri, harita ve kadastro projeleri ile mimari projelerin oluşturulmasına yönelik tüm işleri kapsamaktadır.

Egatek, mimari proje tasarım aşamasından itibaren inşaat teslimine kadar ki geçen süreçte mimari proje ve mühendislik projelerinin yönetimi, inşaat yönetimi ve satın alma yönetimi gibi tüm çalışmalarını kapsamaktadır.